2. trieda 4 - 5 ročných detí  - USILOVNÉ  VČIELKY

Školský rok  2017 / 2018

Učiteľky:  

p. uč.  Mgr. Zdenka Majerníková

p. uč.  Mgr. Jana Palejová

 1. Bajusová  Vanesa

 2. Benčová Viktória

 3. Dudaščík Jakub

 4. Duraník Lukáš

 5. Fejková Viktória

 6. Hadžalová Alexandra

 7. Halasová Natália

 8. Hardoň Michal

 9. Iľov Vlastimil

 10. Košč Roman

 11. Kollár Michal

 12. Lenger Tobias

 13. Lešková Sofia

 14. Majerník Dušan

 15. Megela Dávid

 16. Mikita Adam

 17. Puškárová Liliana

 18. Veliká Júlia

 19. Tiňová Kristína

 20. Zubková Kristína