"Veselá rozprávka" - divadlo LIENKA

Kedy? - dňa 20.mája 2019 

O ktorej? - o 8:30 hod.

Kde?  v triede lieno

Vstupné - 1,50 € na dieťa