Plánované akcie

ŠARKANIÁDA - viď oznamy pre rodičov

PLANETÁRIUM

8.novembra 2018 budú mať deti možnosť vidieť projekciu filmu o slnečnej sústave, o ročných obdobiach, o dúhe a farbách, o hviezdnych dierach prostredníctvom premietania na kupolu mobilného Planetária.

Cena je 2 € na dieťa

 

DIVADLO BABADLO z Prešova, sa predstaví rozprávkou  "Vianočná koleda",  o hľadaní anjela a čerta v nás a o tajomstve, kto nosí darčeky.

Vstupné 2 € na dieťa