Dňa 31.mája 2018  boli deti z triedy krtkov a z triedy včielok, v kine v Dome kultúry vo Vranove n/T na predstavení rozprávky Malý Yetti.


 
Dňa 25.apríla 2018 sa Divadlo Cililing z Prešova predstavilo  rozprávkou PINOKIO. 

 

SFÉRICKÉ KINO   Dňa 17.apríla 2018   pod nafúknutou kupolou sa premietal rozprávkový príbeh o živote stromu.

Karneval v MŠ
Dňa 30.01.2018 učiteľky našej MŠ a  animátorky z Babysting z Košíc  spolu s maskotmi Elsou a Olafom sa postarali o fašiangovú zábavu pre deti. 

Dňa 21.12.2017 sa popoludní v kultúrnom dome stretli tri generácie mladých ľudí, ktoré zachovávajú folklórne tradície v obci. V spolupráci s obcou a so základnou školou sme pripravili vianočnú akadémiu, na ktorej sa predstavili deti z našej materskej školy, žiaci zo základnej školy a FSk Zamutovčan.

 

Vo štvrtok 23.11.2017 sme s deťmi navštívili mobilné planetárium, ktoré prišlo medzi nás do MŠ a prostredníctvom rozprávkovej projekcie "Zvieratká idú do vesmíru" nám odprezentovali vesmírny svet.Zaujímavou a pre deti pútavou formou animátor zhrnul informácie o vesmíre a deti primerane veku reagovali na jeho otázky.

Vo štvrtok 9.11.2017 sa bábkoherec z divadla Slniečko z Piešťan, predstavil v hudobnej rozprávke o pravidlách a o čarovných slovíčkach. Do deja vtiahol aj deti, ktoré spievali, tancovali, spontánne reagovali a odpovedali na otázky.

V pondelok 6.11.2017 zahrali herci z divadla Cililing, rozprávku Čarovná muzika. V tejto rozprávke bolo poukázané ako dobro zvíťazí nad  zlom vďaka pokore, odvahe bojovať za spravodlivosť a skromnosti.

Vo štvrtok 26.10.2017 bol v MŠ výchovný koncert, na ktorom pán Budinský z Očovej predviedol deťom hru na rôznych ľudových hudobných nástrojoch (gajdy, drungľa, fujara, píšťalky, harmonika Heligónka a iné).

V pondelok 23.10.2017 sa v rozprávke Hrnček var predstavili herci z divadla Babadlo z Prešova

Piatok 13.10.2017 sme boli na výstave, ktorú organizoval Slovenský zväz drobnochovateľov v kultúrnom dome.

V piatok dňa 6.10.2017 sa deti  v MŠ  fotili prostredníctvom  firmy  xVISION.