Návšteva v domove dôchodcov

17.12.2018 20:01

Dnes v dopoludňajších hodinách sme s vianočným programom potešili starkých v domove pre seniorov  Gerionsenior. Ďakujem mojim kolegyniam p. učiteľkám M.Tatárovej, Z. Majerníkovej a A. Fejkovej za prípravu detí aj za samotné vystúpenie.

Okrem detí z našej materskej školy vystúpili aj žiaci ZŠ z detského súboru Zamutovčanik pod vedením p. učiteľky Hardoňovej.  Všetkým patrí veľké Ďakujem !