Úcta k starším

08.10.2015 21:14

Deti našej MŠ pripravujú pre starkých malé prekvapenie. Vystúpia v pripravovanom programe a starkých odmenia darčekom. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy na nástenkách pri svojich triedach. Plánujeme v týždni od 26.10.2015 do 30.10.2015.