Vianočné besiedky v MŠ

29.12.2018 19:30

V utorok 18.12.2018 vystúpili vo vianočnom programe deti z triedy "Včielok" pre svojich rodičov a starých rodičov a v  stredu 19.12.2018 pre svojich rodičov a starých rodičov vystúpili deti z triedy "Krtkov". Deti z týchto tried mali pripravený spoločný program, pričom  sa navzájom dopĺňali. Poďakovanie patrí učiteľkám M. Tatárovej, Z. Majerníkovej a A. Fejkovej , ktoré pripravili program na vianočnú besiedku.