Zber tonerov a kaziet do tlačiarní, zber batérií

Oznamujeme rodičom, že sme zapojení do projektu Recyklohry a ponúkame rodičom možnosť zbaviť sa batérií, tonerov a kaziet z tlačiarní či z kopírok, a to odovzdaním do zberu v MŠ.

K dispozícii budú zberné nádoby v priestoroch MŠ.

Zber  papiera pokračuje aj v tomto školskom roku. Papier je možné počas roka  doniesť do MŠ kedykoľvek.