Prevádzka materskej školy v čase jarných prázdnin - nahlásenie detí

Prevádzka MŠ v čase jarných prázdnin t. j .od pondelka 26.2.2018 do piatka 02.3.2018 vrátane, bude v jednej zbernej triede, ak bude dostatočný počet nahlásených detí. Aby počet prítomných detí v triede bol minimálne 10-12 preto je potrebné nahlásiť aspoň 15 detí..

Prosím rodičov, aby nahlásili svoje dieťa u triednych učiteliek najneskôr do 20.2.2018.

Prevádzka MŠ po prázdninách bude vo všetkých triedach obnovená v pondelok 05.03.2018

Zber tonerov a kaziet do tlačiarní

Oznamujeme rodičom, že sme zapojení do projektu Recyklohry a ponúkame rodičom možnosť zbaviť sa tonerov a kaziet z tlačiarní a kopírok odovzdaním do zberu v MŠ. K dispozícii budú zberné nádoby v priestoroch MŠ.

Zber  papiera pokračuje aj v tomto školskom roku.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do zberu papiera v minulom školskom roku  a pomohli nám  získať 250 kotúčikov toaletného papiera a  30 kusov kuchynských utierok  pre deti.    

Sponzorstvo rodičov

ĎAKUJEM za ochotný, spontánny prístup rodičov, ktorí prispievajú MŠ rôznym materiálom (výtvarný materiál, papier na kreslenie,  hygienické potreby - tekuté mydlá, toaletný papier, servítky, vreckovky a pod.).

Emília Jurčová, Marta Pavlíková, Viera Halasová, Zuzana Zubková, Lucia Brehová, Michaela Venglovičová, Marek Virostko,