Zber tonerov a kaziet do tlačiarní, zber batérií a starých mobilov

Oznamujeme rodičom, že sme zapojení do projektu Recyklohry a ponúkame rodičom možnosť zbaviť sa batérií, tonerov a kaziet z tlačiarní či z kopírok, a to odovzdaním do zberu v MŠ. 

Od septembra 2018 bude prebiehať aj zber mobilov a podľa možností aj zber elektroodpadu.

K dispozícii budú zberné nádoby v priestoroch MŠ.

Zber  papiera pokračuje aj v tomto školskom roku.