Hlasujte milí rodičia od 5.11. do 5.12. za našu škôlku https://vyhraj.bupi.sk/skolky/179

dá sa hlasovať na tomto linku

 

ŠARKANIÁDA

Od pondelka 5.11.2018 sa môžete zapojiť do súťaže o NAJ...šarkana. Šarkan musí byť vyrobený doma z odpadového materiálu alebo z materiálu, ktorý máte doma. Na výrobe šarkana nech sa aspoň minimálne podieľa aj vaše dieťa. Súťaž končí v piatok 9.11.2018 a v pondelok bude vyhodnotenie.

Zber drobného elektrozariadenia

Pokyny pre zber:
Do nádoby patria všetky drobné elektrozariadenia, ktoré prejdú vhadzovacím otvorom napríklad: rádiá, mp3 prehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, elektrické hračky a hudobné nástroje, ale tiež napríklad varné kanvice, kulmy, fény, aku skrutkovače a ďalšie...
 

Zdravé oči už v škôlke - to je názov projektu, o ktorom podrobné informácie nájdete na stránke www.zdraveocivskolke.sk

V našej MŠ bude bezplatné meranie zraku detí no iba so súhlasom rodičov. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke pri triedach. Poprosím rodičov aby najneskôr do 7.decembra 2018 nahlásili učiteľkám záujem o toto meranie.

ZBER MOBILOV

Súťaž v zbere mobilov bude prebiehať v termíne od 3.septembra 2018 do 16.novembra 2018. 

Zber tonerov a kaziet do tlačiarní, zber batérií a starých mobilov

Oznamujeme rodičom, že sme zapojení do projektu Recyklohry a ponúkame rodičom možnosť zbaviť sa batérií, tonerov a kaziet z tlačiarní či z kopírok, a to odovzdaním do zberu v MŠ. 

Od septembra 2018 bude prebiehať aj zber mobilov a podľa možností aj zber elektroodpadu.

K dispozícii budú zberné nádoby v priestoroch MŠ.

Zber  papiera pokračuje aj v tomto školskom roku. Papier je možné doniesť do MŠ kedykoľvek.