Nové aktuálne oznamy

 

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove  na šk. rok 2018/2019 

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať  dňa 10.5.2018 (štvrtok) v čase od 10:00 do 15:00 hod. a dňa 11.5.2018 (piatok) v čase od 10:00 do 14:00 hod. v priestore kancelárie riaditeľky.  

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si rodičia vyzdvihnú pred zápisom u riaditeľky MŠ, alebo ju majú k dispozícií na stiahnutie na web stránke materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma:

 

 • deti od troch do šiestich rokov veku,

 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • výnimočne môžu byť prijaté deti od dva a pol roka, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak je voľné miesto v MŠ.

 

 1. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.

 2. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 25. mája 2018.

 3. Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta. 

 4. Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie a tento termín t.j. 10. a 11.5.2018 a zbytočne neodkladali, nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2018/2019 prijaté.

 5. Deti, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2017/2018 si musia podať novú žiadosť.

 6. Počas školského roka sa nové deti prijímať nebudú.

   

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, tešíme sa na vás v novom školskom roku 2018 / 2019.

 

Riaditeľka MŠ

Marta Bezeková

 

Správny vstup do škôlky

 

 1. Pred nástupom do škôlky  sa spoločne venujte   príprave vecí do škôlky.

 2. Dieťa  pripravte na škôlku slovne, inak sa to nedá. Pomôžte si knižkou alebo rozprávkou o škôlke. Deti milujú príbehy.

 3. Ráno sa spolu tešte na novú situáciu, ale neponáhľajte sa. Venujte sa raňajkám obliekaniu, televízii a mobilu nie  - vráti sa vám to.

 4. Prišli ste do škôlky – čo teraz ?

 • Na zozname v šatni si nájdite triedu, ktorú bude Vaše dieťa navštevovať.

 • Na skrinke si nájdite meno svojho dieťaťa.

 • Prezujte ho do papučiek označených menom a veci / topánky  a bundičku/  mu uložte do skrinky, prípadne si dieťa prezlečte .

 • Dieťa odovzdajte pani učiteľke v príslušnej triede.

 • Učiteľke odovzdajte tašku, v ktorej  bude – pyžamko, uteráčik s pútkom, ramienko na pyžamko. Všetko označené menom .

 • V momente odovzdávania dieťaťa skráťte komunikáciu s učiteľkou.

 • Ak vás   ešte niečo napadne, čo sa chcete opýtať, nechajte si to na popoludnie. Teraz je dôležitý komfort vášho dieťaťa.

 • Ak máte za sebou úspešne prvý deň, tešte sa.  Ďalší deň môže byť ťažší, ale nevzdávajte sa.  Ozbrojte sa trpezlivosťou a úsmevom pre dieťa.

 • Ďalšie dni nasledujte potreby dieťaťa, ale neustupujte. Ak si chce vziať so sebou napríklad hračku, dajte mu na výber, ale nechajte ho vziať si iba jednu.

 • Nechoďte však do konfliktu, skôr odpútavajte pozornosť a vykročte smerom ku škôlke. Pomôžte si príbehom ako ide hračka do škôlky.

 •  Nezabúdajte na to, že deti väčšinou plačú v prítomnosti rodiča. Nevedia ešte slovne pomenovať svoje pocity a plač predsa vyvolá vašu pozornosť.  Je to spôsob, akým deti komunikujú a nemusí sa im vždy diať príkorie.

 • Ak sa vás dieťa ráno opýta s radosťou: „ideme dnes do škôlky ?“ máte vyhraté. Máte doma ŠKÔLKÁRA.

 • A bude už len lepšie.   

 • Myslite na to, že prvé stresujúce  dni pominú a vy budete v práci pokojní. Budete sa po práci tešiť  na vaše dieťa, s ktorým si budete môcť ešte užiť popoludňajší program. To  bude vaša odmena za  trpezlivosť.

 • Našou odmenou sú smejúce sa spokojné   deti, na ktoré myslíme aj roky potom ako z MŠ odídu.  

 • Z týchto detí raz  voľačo bude a ak sme aspoň mohli aspoň svojou troškou prispieť k ich a k vašej spokojnosti, urobíme to  znova a rady.