Nové aktuálne oznamy

Zápis detí do základnej školy

 

V mesiaci apríl prebiehajú v základných školách zápisy detí do 1. ročníka a preto ponúkam rodičom niekoľko materiálov k pripravenosti detí - predškolákov jednak na samotný zápis, ale chcem upozorniť aj na školskú zrelosť týchto detí.