Čo potrebuje dieťa v materskej škole

 1. Pri nástupe do MŠ v septembri potrebuje každé dieťa lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave (potvrdenie je potrebné doniesť vždy  aj ak sa dieťa vráti do MŠ po každej chorobe).

 2. Všetky veci, ktoré dieťa v MŠ má, označiť menom dieťaťa.

 3. Papučky prípadne zdravotnú obuv do triedy (nie šľapky).

 4. Pyžamko.

 5. Uteráčik.

 6. Ramienko na pyžamko.

 7. Zubné potreby, hrebeň.

 8. 1 škatuľu vyťahovacích servítok 

 9. Úbor na cvičenie v textilnom vrecúšku (biele tričko, bavlnené tepláky alebo kraťasy, biele ponožky) - iba 3. trieda – krtkovia.

 10. Náhradné  oblečenie  v skrinke (spodné nohavičky, slipy, ponožky, pančuchy, tepláky, tričko a pod.,  pre prípad znečistenia dieťaťa.

 11. Pršiplášť a gumáky v jarnom až jesennom období.

 12. Splnomocnenie pre výber dieťaťa z MŠ inou osobou - priniesť v septembri aktuálne pre daný školský rok.

 13. Zakúpiť si včas stravné lístky na OcÚ ( cena stravného lístka je 1,12 €)  a všetky poplatky platiť včas.

 14. Školné sa platí  mesačne v pokladni OcÚ  vždy do 10 dňa v mesiaci.

 15. Zápisné  sa schvaľuje na schôdzke rodičov v septembri a platí  sa  raz ročne.

Spolupráca s rodinou

Čo očakáva materská škola od rodičov

 

Milí rodičia, nikto nepozná tak dobre vaše dieťa, ako vy sami.

Preto vás prosím hovorte s učiteľkou o jeho živote, o tom či sa mu darí, ale i o tom či sa mu nedarí. Ak je u vás doma nejaká trauma, ktorá naň vplýva – upozornite na to.

Ale i počúvajte. Počúvajte, ako sa dieťa správa v materskej škole počas vašej neprítomnosti. Spolu s učiteľkou hľadajte nové cesty a spôsoby vo výchove a vzdelávaní. Prijmite aj rady od učiteliek, ktoré sa chcú vašim deťom venovať, lebo ste im rovnocennými partnermi, nie tými, ktorí sa stavajú do pozície ochrancov svojich detí. Pozrite sa aj na kvalitu, ktorú učiteľky majú i na to, čo treba u detí „vycibriť“, aby boli v prvom rade dobrými ľuďmi a potom odborníkmi.

Buďte tými, ktorí sa zaujímajú o program, ktorý ponúka škola dieťaťu a buďte nápomocní pri jeho realizácii.

Komunikujte. Hovorte o svojich očakávaniach. Spoznávajte aj iných rodičov. Hovorte spoločne o svojich deťoch a vytvárajte vzťahy. Pomôžte svojmu dieťaťu prijať odlišnosti iných detí....Naučte ho primeraným spôsobom riešiť konflikty ( nie násilím ).

Rešpektujte školský poriadok. Dieťa privádzajte do materskej školy pravidelne a načas. Aj ono, aj vy predsa viete, že materská škola nie je úschovňa na odkladanie detí ak to potrebujete, ale je to škola, ktorá vzdeláva a vychováva.

 

NAŠE DETI NÁS POTREBUJÚ A PRETO:

 

1. KEĎ MAJÚ STRACH,

objím ich.

2. KEĎ PLAČÚ,

daj im pusu.

3. KEĎ HOVORIA,

počúvaj ich.

4. KEĎ SA PÝTAJÚ,

odpovedaj.

5. NECHAJ ICH SKÚMAŤ

špina sa vyperie.

6. KEĎ BUDEŠ HOVORIŤ

PROSÍM A ĎAKUJEM "

budú to hovoriť tiež.

7. UŽÍVAJ SI KAŽDÝ OKAMIH,

čas uteká veľmi rýchlo.

8. K PORIADKU UČ DETI HROU

9. DODRŽUJ SĽUBY.

10. MODLI SA S NIMI

a nekonečne ich

MILUJ.