LIENOČKY trieda 2 - 3 ročných detí

Školský rok 2018 / 2019

Učiteľky:

Mgr. Katarína Kopcová 

Mgr. Mária Vasiľová

 1. Brehový Tomáš

 2. Hutková Adriána

 3. Kaščák Ján

 4. Kollár Peter

 5. Leško Stanislav

 6. Megela Ján

 7. Mižov Jozef

 8. Ocilková Dominika

 9. Orenič Matej

 10. Palej Matúš

 11. Rychvalský Hugo Matúš

 12. Tabačko Erik

 13. Tiňová Katarína

 14. Tiňová Karin

 15. Virostková Alžbeta