LIENOČKY trieda 2 - 3 ročných detí

Školský rok 2018 / 2019

Učiteľky:   Mgr. Katarína Kopcová Mgr. Mária Vasiľová

Počet detí : 15 z toho 6 detí 2 ročných