1. trieda 3 - 4 ročných detí - LIENOČKY

Školský rok 2017 / 2018

Učiteľky:

p. uč.  Mgr. Katarína Kopcová 

p. uč.  Mgr. Mária Vasiľová

 1. Fejková Ema

 2. Jakubčin Filip  

 3.  Kaščák  Ján

 4. Koperová Laura

 5. Kováčiková Sára

 6. Koščová Barbora

 7. Ličák Tomáš

 8. Mižov Šimon

 9. Olexinčin Adam

 10. Orečný Marko

 11. Palej Daniel

 12. Putorák Timur

 13. Sagan Šimon

 14. Švarná Zuzana

 15. Vall  Jakub