2. trieda 4 - 5 ročných detí  - USILOVNÉ  VČIELKY

Školský rok  2017 / 2018

Učiteľky:  

p. uč.  Mgr. Zdenka Majerníková

p. uč.  Mgr. Jana Palejová

  1. Bajusová  Vanesa

  2. Benčová Viktória

  3. Dudaščík Jakub

  4. Duraník Lukáš

  5. Fejková Viktória

  6. Hadžalová Alexandra

  7. Halasová Natália

  8. Hardoň Michal

  9. Iľov Vlastimil

  10. Košč Roman

  11. Kollár Michal

  12. Lenger Tobias

  13. Lešková Sofia

  14. Majerník Dušan

  15. Megela Dávid

  16. Mikita Adam

  17. Puškárová Liliana

  18. Veliká Júlia

  19. Tiňová Kristína

  20. Zubková Kristína