USILOVNÉ  VČIELKY  trieda 3,5 - 4,5 ročných detí  

Školský rok  2018 / 2019

Učiteľky:  

Triedna učiteľka: Mgr. Zdenka Majerníková , 

                             Mgr. Anna Fejková

Počet detí: 19