2. trieda 4 - 5 ročných detí  - USILOVNÉ  VČIELKY

Školský rok  2017 / 2018

Učiteľky:  

p. uč.  Mgr. Zdenka Majerníková

p. uč.  Mgr. Jana Palejová od 1.4.2018 je na MD a zastupuje Bc. Marta Babjačková

 1. Bajusová  Vanesa

 2. Dudaščík Jakub

 3. Duraník Lukáš

 4. Fejková Viktória

 5. Hadžalová Alexandra

 6. Halasová Natália

 7. Hardoň Michal

 8. Iľov Vlastimil

 9. Košč Roman

 10. Kollár Michal

 11. Lenger Tobias

 12. Lešková Sofia

 13. Majerník Dušan

 14. Megela Dávid

 15. Mikita Adam

 16. Puškárová Liliana

 17. Veliká Júlia

 18. Tiňová Kristína

 19. Zubková Kristína