Zvedaví krtkovia trieda 4,5 - 6 ročných detí

Školský rok  2018 / 2019

Učiteľky:

Marta Bezeková

Martina Tatárová - triedna učiteľka

Počet detí: 22 z toho 14 predškolákov