Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy :  Marta Bezeková

Učiteľky:

Martina Tatárová

Mgr. Zdenka Majerníková

Mgr. Jana Palejová

Mgr. Katarína Kopcová

Bc. Mária Vasiľová

Vedúca školskej jedálne:   Gabriela Beňková

Kuchárky:  Ľudmila Štoffová, Mária Megelová

Pomocná sila v chuchyni: Iveta Chapčáková

Upratovačka : Mária Tiňová