Vitajte na našej stránke.  

Čo je v našej materskej škole  aktuálne...

 

Milí rodičia, nakoľko nie je možné zorganizovať rodičovské združenie, tak dostanete informácie prostredníctvom tejto skupiny. Prosím Vás, aby ste do tejto skupiny svojvoľne nepridávali svojich známych a priateľov, informácie, ktoré tu dostanete sú určené iba vám.
Tu sú pre Vás základné informácie, ktoré je potrebné v MŠ rešpektovať a dodržiavať.
 
 1. Dbajte na to, aby ráno bola krátka rozlúčka s dieťaťom na chodbe, alebo v šatni nie na prahu dverí v triede.
 2. Dieťa si stravný lístok samo dá na určené miesto v triede.
 3. Nedávať deťom do skriniek žiadne veci, ktoré dieťa v priebehu dňa nepotrebuje (hračky, sladkosti, rôzne drobnosti…).
 4. Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie pekne uložené v krabičke napr. od topánok.
 5. Všetky veci, ktoré dieťa v MŠ má musia byť označené menom dieťaťa!
 6. Nedávať deťom tesnú obuv, prípadne o číslo väčšiu obuv, alebo obuv na šnurovanie ak ešte dieťa nevie viazať šnúrky.
 7. Úbor na telesnú výchovu bude uložený v skrinke v šatni (iba najstaršie deti), kontrolovať a vyprať aspoň 2x za mesiac (nezabudnúť ho vrátiť späť do skrinky!).
 8. Viesť deti k samostatnosti a k dodržiavaniu pravidiel nielen v materskej škole, ale aj doma.
 9. Dodržiavať čas príchodu do zbernej triedy (od 6:30 nie skôr, ak je potrebné otvoriť MŠ skôr o pár minút, treba sa dohodnúť s pani riaditeľkou). To isté platí aj popoludní, vybrať si dieťa je potrebné najneskôr do 15:50, prípadne podľa potreby a nutnosti dohodnúť sa s pani riaditeľkou.
 10. Choré deti nedávať do MŠ, pravdivo informovať učiteľku, pri rannom filtri, o zdravotnom stave dieťaťa. V priebehu dňa aj tak zistíme, že dieťaťu boli ráno doma podané lieky, alebo sirupy, aby na ňom nebolo vidieť chorobu – deti sa prezradia a povedia pravdu. Škodíte tým najviac svojmu dieťaťu, ktoré by sa malo doma poriadne doliečiť a prísť do MŠ zdravé. Nedoliečené deti po príchode do MŠ opäť ochorejú lebo majú oslabenú imunitu. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak dieťa javilo v MŠ známky ochorenia v predošlý deň a jeho zdravotný stav bolo nutné pozorovať doma (napr. zvracalo, malo hnačky, malo zvýšenú teplotu, malo hlienovité soplíky…).
 11. Ak tento stav dieťaťa vyhodnotí učiteľka ako nevhodný na prijatie do MŠ, dieťa nepreberie a odporúča rodičom, aby si dieťa zobrali na pozorovanie domov.
 12. Poprosím Vás milí, rodičia, aby ste po neprítomnosti dieťaťa v MŠ, z dôvodu choroby, vyplnili vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo je na našej webovej stránke alebo si ho vypýtajte u učiteľky.
 13. Konzultácie s učiteľkou si dohodnúť a nepýtať sa medzi dverami pri preberaní dieťaťa z MŠ.
 14. Nevstupovať a nezasahovať do procesu výchovno – vzdelávacieho procesu učiteliek, neurčovať učiteľkám aké činnosti a kedy ich majú s deťmi vykonávať.
 15. Ak si rodič zabudne stravný lístok, donesie ho na ďalší deň, s napísaným dátumom.
 16. Splnomocnenia sa dávajú na každý rok nové a počas roka je možné doplniť meno ďalšej osoby.
 17. Prípadné zmeny o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si vyžadujú riešiť stravu v MŠ (alergie na potraviny...), zmeny v údajoch dieťaťa a rodičov, telefónne číslo a pod. nahlásiť triednej učiteľke.
 18. Dieťa neposielať do triedy samé, uistiť sa, že učiteľka dieťa prevzala.
 19. To isté aj pri výbere detí popoludní, dbať na to, aby dieťa, alebo rodič oznámilo učiteľke, že odchádza domov a s kým.
 20. Výber dieťaťa z MŠ na obed je možný, ale je treba nahlásiť ráno učiteľke a doniesť stravný lístok desiata -obed, alebo iba desiatový lístok. V prípade ak je lístok na celodennú stravu, dostane dieťa olovrant v balíčku podľa aktuálneho jedálneho lístka.
 21. Každé dieťa musí mať stravné lístky označené priezviskom, prípadne aj krstným menom dieťaťa nie iniciálkami.
 22. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole je potrebné nahlásiť triednej učiteľke, alebo priamo vedúcej ŠJ deň vopred, alebo ráno v deň neprítomnosti a to najneskôr do 8.00 hod. Ak sa tak nestane, bude dieťa zarátané na stravu (obed dostane dieťa do obedára, ktorý si donesie rodič vlastný, obed si prevezme v čase od 12.00 do 12.30 hod.
 23. V čase obmedzenej prevádzky MŠ (ak sú v ZŠ prázdniny) je úsporný režim v materskej škole a preto je potrebné, aby bolo na prevádzku prihlásených aspoň 15 detí, ktoré v týchto dňoch aj reálne budú do MŠ chodiť. Dodržať termíny pri prihlasovaní detí na prevádzku.
 24. V šatňových skrinkách udržiavať poriadok a viesť k tomu aj svoje deti.
 25. Deti majú mať iba v jesenných, v jarných a letných mesiacoch v skrinke pršiplášť a na stojane gumáčiky a okrem toho bude mať tenkú bavlnenú čapicu a šiltovku pre prípad zmeny počasia.
 26. Odporúčam pri zlej výslovnosti dieťaťa čím skôr navštíviť logopéda, nečakať až dieťa bude predškolákom. Týka sa to detí 3 – 4 aj 5 ročných.
 27. Nechodiť do tried, spální a iných priestorov MŠ ak v nich nikto nie je. Tam kde je zberná trieda a sú tam učiteľky a deti, je treba dieťa priviesť tam aj so všetkými vecami, ktoré má, napr. stravný lístok, pyžamo, posteľné obliečky....
 28. Bez súhlasu učiteľky nezdržiavať sa popoludní, po vybratí dieťaťa z MŠ, v areáli školského dvora.
 29. Nie je vhodné kupovať dieťaťu papučky alebo prezuvky, ktoré sú na suchý zips, pretože sa s tým deti počas činností hrajú a nie sú sústredené, ale aj z hľadiska bezpečnosti ak suchý zips už neplní svoju funkciu.
 30. Čo sa týka stravy, viesť dieťa k tomu, aby aspoň ochutnalo každé jedlo, ktoré na tanier dostane, nielen to čo má rado . Ak dieťa nemá potvrdenie od lekára, že je alergické na určité potraviny, nemôže si dieťa vyberať len to čo chce.
 31. Posteľné oblečenie doniesť do MŠ po vypratí najneskôr do týždňa (nie po mesiaci a viac), nielen vypraté, ale aj voňavé po prášku, alebo aviváži a nie po cigaretách, vyžehlené a prípadne prišiť chýbajúce gombíky, alebo zašiť dierku.
 32. Dbať na to, aby deti v piatok popoludní zobrali vyprať pyžamko a v pondelok aby ho doniesli do škôlky.
 33. Zabezpečiť výmenu zubných kefiek po 3 mesiacoch (kefky sú rozhryzené, rozstrapkané, z hygienického hľadiska nevyhovujúce.
 34. V zime nedávať deťom prstové rukavice, ktoré si aj tak samé nevedia navliecť, ale palčiaky – na jeden palec.
 35. V zime deti potrebujú mať v škôlke otepľovačky, ktoré je potrebné označiť menom dieťaťa.
 36. Dáždniky, ktoré si deti donesú do škôlky ak prší, označené menom dať do vedierka na to určené.
 37. Osobné vecí, alebo oblečenie ktoré sa v materskej škole nájdu bez mena, budú uložené v šatni v plastovom boxe do konca školského roka, potom sa vyhodia.
Rešpektovať Školský poriadok materskej školy a aj jeho dodatky. Dokument je zverejnený na webovej stránke našej MŠ.

 

Vitaj medzi nami v našej škôlke!
Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do škôlky, bude na teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Niektoré deti budú ešte len prichádzať. Pani učiteľka je Tvoja priateľka a preto jej môžeš povedať všetko čo sa Ti páči alebo aj nepáči, čo Ťa bolí. Do škôlky príde veľa detí a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek : bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných, sú pre všetkých. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry na medveďa, na zajačika a iné zvieratká a tiež si zacvičíš. V škôlke sa naučíš všetko, čo má správny škôlkar vedieť a dozvieš sa všeličo nové. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či spievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeme na prechádzku, budeme sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezačky, šmykľavky či pieskoviská, hojdačky, domček i lavičky. Pred obedom príde k tebe a k Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka, aj ona sa na Teba teší.
Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa stará teta upratovačka. Po obede Vám pani učiteľka prečíta rozprávku, aby ste si mohli dobre oddýchnuť a pospinkať si. Keď sa zobudíš, zacvičíš si a naješ sa potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo otecko pre Teba.
Všetko čo si zažil v škôlke im môžeš potom porozprávať.
Čo potrebuje dieťa v materskej škole
 • Pri nástupe do MŠ v septembri každý rodič vypíše a podpíše zdravotný dotazník, tlačivo dostane v MŠ a odovzdá ho učiteľke vo svojej triede.
 • Všetky veci, ktoré dieťa v MŠ má, označiť menom dieťaťa.
 • Papučky prípadne zdravotnú obuv do triedy (nie šľapky).
 • Pyžamko.
 • Textilný uteráčik netreba!
 • Ramienko na pyžamko.
 • Hrebeň a zubné potreby –zubná kefka a pasta, POHÁRIK MAJÚ VŠETKY DETI ŠKOLSKÝ.
 • Úbor na cvičenie (biele tričko, bavlnené tepláky (nie hrubé) alebo kraťasy, biele ponožky. cvičky) - iba 3. trieda - MACKOVIA.
 • Všetky deti budú mať v skrinke náhradné oblečenie (spodné nohavičky, slipy, ponožky, pančuchy, tepláky, tričko a pod., pre prípad znečistenia sa dieťaťa.
 • Pršiplášť a gumáky v jarnom až jesennom období.
 • Splnomocnenie na školský rok 2020/2021, pre výber dieťaťa z MŠ inou osobou - vyplniť a doniesť učiteľke vo svojej triede.
 • Zakúpiť si včas stravné lístky na OcÚ , a všetky poplatky platiť včas.
 • Školné (5 €) sa platí mesačne v pokladni OcÚ vždy do 10 dňa v mesiaci.
 • Výška zápisného zostáva tak ako to bolo minulý rok, čiže 40 € na rok - platí sa raz ročne, prípadne sa dá individuálne dohodnúť na splátkach.