Vitajte na našom webe

 

MATERSKÁ ŠKOLA

Zámutov 388   

 

Milí rodičia, deti, priatelia školy.

Sme 3 triednou materskou školou,

ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí

vo veku 3 - 6 rokov.

 

 

 
 

                 

                                                                    

 

Dĺžka prevádzky v Materske škole Zámutov 388 je od 6:30 ráno  do 16:00 hodiny popoludní.

Zberná trieda je v čase od 6:30 do 7:15 ráno a od 15:30 do 16:00 popoludní v triedach podľa rozpisu služieb.