Vitajte na našej stránke.  

Vieš čo ťa čaká v našej 
materskej škole ?
 

Svet farieb, hier, fantázie, absolútnej dôvery a bezpečnosti.

Radosti i starosti so zvládnutím prvých povinností a krôčkov k dospelosti.

Prostredie, v ktorom sa malý človiečik formuje na veľkú osobnosť.

Zázračný detský svet, ktorým okrem rodiny je aj prostredie materskej školy.

Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do materskej školy, bude na teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Niektoré deti budú ešte len prichádzať. Pani učiteľka je Tvoja priateľka a preto jej môžeš povedať všetko čo sa Ti páči alebo aj nepáči, čo Ťa bolí. Do materskej školy príde veľa detí a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek : bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných, sú pre všetkých. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry na medveďa, na zajačika a iné zvieratká a tiež si zacvičíš. Tu sa naučíš všetko, čo má správny škôlkar vedieť a dozvieš sa všeličo nové. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či spievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeme na prechádzku, budeme sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezačky, šmykľavky či pieskoviská, hojdačky, domček i lavičky. Pred obedom príde k tebe a k Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka, aj ona sa na Teba teší.

Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa stará teta upratovačka. Po obede Vám pani učiteľka prečíta rozprávku, aby ste si mohli dobre oddýchnuť a pospinkať si. Keď sa zobudíš, zacvičíš si a naješ sa potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo otecko pre Teba.

O tom čo si v tento deň zažil, môžeš mamke a ockovi porozprávať.

 

RODINA JE KOLÍSKOU ĽUDSTVA, KOLÍSKOU VÝCHOVY...

 

Ján Amos Komenský , Informatórium školy materskej 4. kapitola :

 „ Každý zaiste vie, že konáre dospelého stromu sa museli formovať už od prvých výhonkov podľa rozloženia, ktoré potom vrchol dosiahnu. A nemôže to byť inak. Teda aj človek, aký má byť v celom svojom živote, takým sa musí vytvárať už od prvého formovania tela aj duše“.

Z hľadiska účinnosti vzdelávania a výchovy je dôležité, aby rôzne výchovné vplyvy pôsobiace na dieťa boli, čo v najužšom súlade. Dôležitú úlohu v záujme zosúladenia spĺňa materská škola, ktorá úzko spolupracuje s rodinou.

 Rôzne rodiny používajú rôzne prístupy. Použitie vhodných metód, napomáha k úspešnému rozvoju vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi, kde nám ide o to, aby táto vzájomná spolupráca bola na prospech dieťaťa.

Ďakujem Vám za doterajšiu dôveru a verím, že vzájomnou spoluprácou bude naša materská škola k výchove vami  zverených detí pristupovať – láskavo, múdro a zodpovedne.

 

                                                                                  Riaditeľka MŠ

  • Tak vitaj medzi nami :-) !  

  •  

Dĺžka prevádzky v Materske škole Zámutov 388 je od 6:30 ráno  do 16:00 hodiny popoludní.

   Informácie o nás

Sme štátna materská škola umiestnená v zdravej lokalite Zámutovských lesov pod Slánskymi vrchmi. Sme 3 triednou materskou školou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí vo veku od  3  do  6 rokov, výnimočne aj od 2 rokov.

Zriaďovateľom Materskej školy 388 je Obec Zámutov. 

Materská škola je umiestnená uprostred obce v účelovom zariadení s veľkým  školským dvorom a záhradou plnou zelene.

Čo ponúkame:

-  pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu   "Dieťa sa hrá  a  spoznáva  svet",  zabezpečujeme kvalitné  predprimárne vzdelávanie tak, aby dieťa dosiahlo významný medzník  -  školskú zrelosť,

-  propagujeme a realizujeme zdravý spôsob života,

-  ponúkame rôzne kultúrne, záujmové a pohybové aktivity pre deti,

-  rodičom ponúkame kvalifikovanú pomoc, priateľský postoj a ochotu spolupracovať,

-  deťom  ponúkame partnerský vzťah  dieťa a učiteľka,

-  farebne a esteticky zladenú materskú školu, pekné hračky a učebné pomôcky,

-  záujmové a športové aktivity,

-  kultúrne akcie v priestoroch materskej školy (divadelné predstavenia, koncerty),

-  školský dvor a záhradu s pieskoviskami a školským náradím,

-  chutnú stravu bohatú na ovocie a zeleninu.

Čo potrebuje dieťa v materskej škole:

Pri nástupe do MŠ v septembri potrebuje každé dieťa lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave, alebo čestné vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa (potvrdenie je potrebné doniesť  aj ak sa dieťa vráti do MŠ po chorobe, alebo dlhšej neprítomnosti viac ako 5 dní).

Všetky veci, ktoré dieťa v MŠ má, označiť menom dieťaťa.

1. Papučky prípadne zdravotnú obuv do triedy (nie mäkké papučky, alebo  šľapky).

2. Pyžamko.

3. Uteráčik.

4. Hrebeň.

5. Úbor na cvičenie (biele tričko, bavlnené tepláky alebo kraťasy, biele ponožky) - iba 3. trieda – MOTÝLIKY. Vrecúško na úbor budú mať školské!

6. Náhradné  oblečenie  v skrinke (spodné prádlo - nohavičky, slipy a tielko, ponožky, pančuchy, tepláky, tričko...uložené v krabičke),  pre prípad znečistenia dieťaťa.

7. Pršiplášť a gumáky v jarnom až jesennom období.

8. Splnomocnenie pre výber dieťaťa z MŠ inou osobou - priniesť v septembri aktuálne pre daný školský rok.

9. Zakúpiť si včas stravné lístky na OcÚ  a všetky poplatky platiť včas.

10. Školné sa platí 5 €  mesačne v pokladni OcÚ  vždy do 10 dňa v mesiaci.

11. Zápisné  sa platí  raz ročne vo výške 50 € na rok na dieťa.

Interné projekty

Veselé zúbky dentálne zdravie detí,

Poď sa s nami hrať - adaptačný a predadaptačný program,

Folklór v materskej škole - prezentácia regiónu,

Čaro, krása a farby lesa - celoročné aktivity uskutočňované cez zážitkové učenie,

 

Stravovanie:

-   strava sa podáva 3 x denne v školskej jedálni, kde  učiteľky aj  personál kuchyne nenásilne, citlivo motivujú deti k jedeniu ,

-   pokrmy sa pripravujú podľa odporúčaných výživových hodnôt,

-   materská škola je zapojená do projektu " Ovocie školám",

-   zabezpečujeme celodenný pitný režim.

Informácie pre mamky a ockov:

1. mamka a ocko, dávajte ma do škôlky pravidelne lebo sa teším na všetko nové čo prežijem s kamarátmi,

2. nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov,

3.  ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste u mojej pani učiteľky,

4.  včas uhrádzajte poplatky,

5.  priveďte ma do škôlky do 8:00 a vyzdvihnite ma pred 16:00,

6.  všímajte si moje obrázky, ktoré som nakreslil/la  je to pre mňa dôležité,

7.  ak mi dáte hračku do škôlky nehnevajte sa ak ju pokazím,

8.  zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škole ak môžete hoci aj drobnosťami,

9.  ak sa ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi.

 

" Poďte deti medzi nás, budeme mať radosť z vás. Budeme si spievať, hrať, spoločne svet spoznávať."