Informácie o nás

Sme štátna materská škola umiestnená v zdravej lokalite Zámutovských lesov pod Slánskymi vrchmi. 

Zriaďovateľom Materskej školy 388 je Obec Zámutov. 

Materská škola je umiestnená uprostred obce v účelovom zariadení s veľkým  školským dvorom a záhradou plnou zelene.

Čo ponúkame:

 • pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu   "Dieťa sa hrá  a  spoznáva  svet",  zabezpečujeme kvalitné  predprimárne vzdelávanie tak, aby dieťa dosiahlo významný medzník  -  školskú zrelosť,
 • propagujeme a realizujeme zdravý spôsob života,
 • ponúkame rôzne kultúrne, záujmové a pohybové aktivity pre deti,
 • rodičom ponúkame kvalifikovanú pomoc, priateľský postoj a ochotu spolupracovať,
 • deťom  ponúkame partnerský vzťah  dieťa a učiteľka,
 • farebne a esteticky zladenú materskú školu, pekné hračky a učebné pomôcky,
 • záujmové a športové aktivity,
 • kultúrne akcie v priestoroch materskej školy (divadelné predstavenia, koncerty),
 • školský dvor a záhradu s pieskoviskami a školským náradím,
 • chutnú stravu bohatú na ovocie a zeleninu.

Projekty: 

Interné projekty:

 • Veselé zúbky dentálne zdravie detí,
 • Poď sa s nami hrať - adaptačný a predadaptačný program,
 • Folklór v materskej škole - prezentácia regiónu,
 • Čaro, krása a farby lesa - celoročné aktivity uskutočňované cez zážitkové učenie,

Krúžková činnosť

 • ľudový tanec - vedie p.uč.M. Tatárová a p.riad. M. Bezeková

Stravovanie:

 • strava sa podáva 3 x denne v školskej jedálni, kde  učiteľky aj  personál kuchyne nenásilne, citlivo motivujú deti k jedeniu ,
 • pokrmy sa pripravujú podľa odporúčaných výživových hodnôt,
 • projekt " Ovocie školám",
 • zabezpečujeme celodenný pitný režim.

Informácie pre mamky a ockov:

 • mamka a ocko, dávajte ma do škôlky pravidelne lebo sa teším na všetko nové čo prežijem s kamarátmi,
 • nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov,
 • ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste u mojej pani učiteľky,
 • včas uhrádzajte poplatky,
 • priveďte ma do škôlky do 8:15 maximálne do 8:30 a vyzdvihnite ma pred 16:00,
 • všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité,
 • ak mi dáte hračku do škôlky nehnevajte sa ak ju pokazím,
 • zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škole ak môžete hoci aj drobnosťami,
 • ak sa ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi.

" Poďte deti medzi nás, budeme mať radosť z vás. Budeme si spievať, hrať, spoločne svet spoznávať."

RODINA JE KOLÍSKOU ĽUDSTVA, KOLÍSKOU VÝCHOVY...

 

Ján Amos Komenský , Informatórium školy materskej 4. kapitola :

 „ Každý zaiste vie, že konáre dospelého stromu sa museli formovať už od prvých výhonkov podľa rozloženia, ktoré potom vrchol dosiahnu. A nemôže to byť inak. Teda aj človek, aký má byť v celom svojom živote, takým sa musí vytvárať už od prvého formovania tela aj duše“.

Z hľadiska účinnosti vzdelávania a výchovy je dôležité, aby rôzne výchovné vplyvy pôsobiace na dieťa boli, čo v najužšom súlade. Dôležitú úlohu v záujme zosúladenia spĺňa materská škola, ktorá úzko spolupracuje s rodinou.

 Rôzne rodiny používajú rôzne prístupy. Použitie vhodných metód, napomáha k úspešnému rozvoju vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi, kde nám ide o to, aby táto vzájomná spolupráca bola na prospech dieťaťa.

 

Ďakujem Vám za doterajšiu dôveru a verím, že vzájomnou spoluprácou bude naša materská škola k výchove vami  zverených detí pristupovať – láskavo, múdro a zodpovedne.

 

                                                                                  Riaditeľka MŠ