Planetárium

02.12.2018 17:59

Dňa 8.11.2018 mali deti možnosť pozorovať slnešnú sústavu, vesmírne tlesá, dúhu...prostredníctvom projektora v prenosnom planetáriu, ktoré bolo nainštalované v triešde najstarších detí.